Bảng giá nhà ở khu đô thị Văn Phú - Cập nhập liên tục

BẢNG GIÁ NHÀ Ở KHU ĐÔ THỊ VĂN PHÚ
(HOTLINE 0906.205.887)

(Quý khách có thể click vào mã hàng (vd: #H505) để xem thông tin chi tiết)

Biệt thự Văn Phú (30)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H1263-1076 BTVP BT04 Đông - Bắc 10m16.5m 200m2 - 53 triệu/m2 - - - 10.6 tỷ - -
#H1250-6 BTVP BT06 29.66m12m 232m2 - 68.97 triệu/m2 - - - 16 tỷ - -
#H1617-1392 BTVP BT1 Đông - Bắc 12m42m 240m2 - 120 triệu/m2 - - - 28.8 tỷ - -
#H700-675 BTVP Tây - Nam 12m12m 240m2 - 58.33 triệu/m2 - - - 14 tỷ - -
#H2220-1887 BTVP BT12 Bắc 20m12m 700m2 - 58.57 triệu/m2 - - - 41 tỷ - -
#H2040-1794 BTVP Tây 17.5m12m 525m2 - 57.14 triệu/m2 - - - 30 tỷ - -
#H728-685 BTVP BT3 Đông - Bắc 10m12m 200m2 - 51 triệu/m2 - - - 10.2 tỷ - -
#H708-677 BTVP Đông - Bắc 10m12m 200m2 - 62.5 triệu/m2 - - - 12.5 tỷ - -
#H321-321 BTVP Tây - Nam 12.2m12m 230m2 - 58.7 triệu/m2 - - - 13.5 tỷ - -
#H775-711 BTVP BT4 Đông - Nam 30m19.5m 235m2 - 63.83 triệu/m2 - - - 15 tỷ - -
#H2829-2126 BTVP Đông - Bắc 9.54m16.5m 230m2 - 59.57 triệu/m2 - - - 13.7 tỷ - -
#H1732-1499 BTVP Đông - Bắc 10m16.5m 200m2 - 52.5 triệu/m2 - - - 10.5 tỷ - -
#H568-567 BTVP Tây - Nam 10m12m 200m2 - 95 triệu/m2 - - - 19 tỷ - -
#H3142-3 BTVP Tây - Nam 10m12m 200m2 - 90 triệu/m2 - - - 18 tỷ - -
#H31-31 BTVP Tây - Bắc 10m16.5m 230m2 - 63.04 triệu/m2 - - - 14.5 tỷ - -
#H1119-953 BTVP BT5 Tây - Bắc 10m16.5m 200m2 - 53.5 triệu/m2 - - - 10.7 tỷ - -
#H991-861 BTVP Nam 10m12m 200m2 - 42.5 triệu/m2 - - - 8.5 tỷ - -
#H1066-912 BTVP BT6 Bắc 10m12m 200m2 - 72.5 triệu/m2 - - - 14.5 tỷ - -
#H2887-2161 BTVP Đông - Bắc 10m12m 202.28m2 - 63.28 triệu/m2 - - - 12.8 tỷ - -
#H1922-1688 BTVP Tây - Nam 10m12m 200m2 - 50 triệu/m2 - - - 10 tỷ - -
#H1931-1696 BTVP Đông - Bắc 9.8m12m 204.69m2 - 70.84 triệu/m2 - - - 14.5 tỷ - -
#H3133-2242 BTVP Đông - Bắc 10.16m12m 209.1m2 - 82.74 triệu/m2 - - - 17.3 tỷ - -
#H3147-5 BTVP Đông - Bắc 10.16m12m 209.1m2 - 83.69 triệu/m2 - - - 17.5 tỷ - -
#H1480-1263 BTVP Bắc 10m12m 214.5m2 - 38.23 triệu/m2 - - - 8.2 tỷ - -
#H30-30 BTVP Nam 10.7m12m 210m2 - 64.29 triệu/m2 - - - 13.5 tỷ - -
#H875-774 BTVP BT7 Tây - Bắc 46m12m 199.5m2 - 55.14 triệu/m2 - - - 11 tỷ - -
#H1325-1135 BTVP Đông - Nam 12.5m12m 250m2 - 60 triệu/m2 - - - 15 tỷ - -
#H664-646 BTVP Đông - Nam 12.5m15m 250m2 - 56 triệu/m2 - - - 14 tỷ - -
#H28-28 BTVP BT8 Tây - Bắc 12m19.5m 240m2 - 52.08 triệu/m2 - - - 12.5 tỷ - -
#H1168-992 BTVP BT9 Nam 12.5m16.5m 250m2 - 54 triệu/m2 - - - 13.5 tỷ - -
(50)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H1854-1620 La Casta H-TT1 Tây - Nam 5m19.5m 72.5m2 - 93.79 triệu/m2 - - - 6.8 tỷ - -
#H1795-1561 La Casta Tây - Nam 5m19.5m 72.5m2 - 93.79 triệu/m2 - - - 6.8 tỷ - -
#H2141-1853 La Casta Tây - Nam 5m19.5m 72.5m2 - 113.1 triệu/m2 - - - 8.2 tỷ - -
#H1867-1633 La Casta Đông - Nam 27.17m12m 100.62m2 - 99.38 triệu/m2 - - - 10 tỷ - -
#H1975-1740 La Casta Tây - Bắc 24.5m5m 72.5m2 - 80.69 triệu/m2 - - - 5.85 tỷ - -
#H1270-1083 La Casta Tây - Nam 5m19.5m 72.5m2 45 triệu/m2 63.5 triệu/m2 1232.5 triệu 1.65 tỷ 60% 4.199 tỷ 1.965 tỷ 6.146 tỷ
#H1976-1741 La Casta Tây - Nam 5m10m 87.5m2 - 74.29 triệu/m2 - - - 6.5 tỷ - -
#H1884-1650 La Casta Tây - Nam 27.5m10m 87.5m2 - 79.43 triệu/m2 - - - 6.95 tỷ - -
#H1891-1657 La Casta Tây - Nam 5m10m 87.5m2 - 67.43 triệu/m2 - - - 5.9 tỷ - -
#H1814-1580 La Casta Tây - Nam 5m10m 87.5m2 - 86.86 triệu/m2 - - - 7.6 tỷ - -
#H1840-1606 La Casta Tây - Nam 5m19.5m 102.15m2 - 93.98 triệu/m2 - - - 9.6 tỷ - -
#H1309-1120 La Casta Tây - Nam 24.5m19.5m 72.5m2 45 triệu/m2 70 triệu/m2 1812.5 triệu 1.298 tỷ 40% 3.636 tỷ 2.737 tỷ 6.374 tỷ
#H1945-1710 La Casta H-TT2 Đông - Bắc 28m10m 97.88m2 - 72.54 triệu/m2 - - - 7.1 tỷ - -
#H3024-2230 La Casta Đông - Bắc 5m10m 72.5m2 - 102.07 triệu/m2 - - - 7.4 tỷ - -
#H1885-1651 La Casta Đông - Bắc 5m10m 72.5m2 - 78.62 triệu/m2 - - - 5.7 tỷ - -
#H1558-1334 La Casta Đông - Bắc 5m12m 79m2 55 triệu/m2 76 triệu/m2 1659 triệu 1.199 tỷ 80% 6.094 tỷ 1.109 tỷ 7.203 tỷ
#H1157-983 La Casta Đông - Bắc 5m12m 79m2 - 94.94 triệu/m2 1738 triệu 1.199 tỷ - 7.5 tỷ - -
#H1567-1343 La Casta Đông - Bắc 5m12m 79m2 - 108.86 triệu/m2 1264 triệu 1.199 tỷ - 8.6 tỷ - -
#H1818-1584 La Casta Đông - Bắc 5m12m 79m2 - 96.2 triệu/m2 - - - 7.6 tỷ - -
#H2151-1863 La Casta Tây - Nam 5m10m 79m2 - 82.28 triệu/m2 - - - 6.5 tỷ - -
#H1219-1040 La Casta Đông - Bắc 32.8m19.5m 150.87m2 64 triệu/m2 71 triệu/m2 1056.09 triệu 1.355 tỷ 100% 10.712 tỷ 1.355 tỷ 12.067 tỷ
#H1958-1723 La Casta Đông - Bắc 5m19.5m 84.65m2 - 108.68 triệu/m2 - - - 9.2 tỷ - -
#H886-785 La Casta Đông - Bắc 5m19.5m 84.7m2 - 112.16 triệu/m2 2812.04 triệu - - 9.5 tỷ - -
#H1839-1605 La Casta Đông - Nam 27.9m19.5m 97.88m2 - 94.5 triệu/m2 - - - 9.25 tỷ - -
#H1210-1031 La Casta H-TT3 Tây - Nam 5m19.5m 72.5m2 60.9 triệu/m2 63 triệu/m2 152.25 triệu 1.298 tỷ 40% 2.437 tỷ 3.428 tỷ 5.865 tỷ
#H1813-1579 La Casta Tây - Bắc 5.4m10m 72.9m2 - 74.07 triệu/m2 - - - 5.4 tỷ - -
#H1637-1410 La Casta Tây - Bắc 5.4m10m 72.9m2 - 69.96 triệu/m2 - 1.36 tỷ - 5.1 tỷ - -
#H753-701 La Casta Đông - Nam 5m10m 72.9m2 - 50 triệu/m2 291.6 triệu 1.36 tỷ - 5.5 tỷ - -
#H1635-1408 La Casta Đông - Nam 5m10m 72.9m2 - 72.7 triệu/m2 - 1.36 tỷ - 5.3 tỷ - -
#H878-777 La Casta Đông - Nam 5.4m10m 72.9m2 42 triệu/m2 54 triệu/m2 875 triệu 1.359 tỷ 40% 2.643 tỷ 2.653 tỷ 5.296 tỷ
#H2892-2163 La Casta H-TT4 Đông - Bắc 33m19.5m 151m2 - 99.34 triệu/m2 - - - 15 tỷ - -
#H1603-1379 La Casta Tây - Bắc 5m16.5m 85.32m2 - 120.72 triệu/m2 - 1.573 tỷ - 10.3 tỷ - -
#H2893-2164 La Casta 30m16.5m 92m2 - 146.74 triệu/m2 - - - 13.5 tỷ - -
#H1636-1409 La Casta Tây - Bắc 26.59m10m 72.9m2 - 79.56 triệu/m2 - 1.346 tỷ - 5.8 tỷ - -
#H1678-1450 La Casta Tây - Bắc 5m10m 72.9m2 - 69.96 triệu/m2 - - - 5.1 tỷ - -
#H1679-1451 La Casta Tây - Bắc 5m10m 72.9m2 - 69.96 triệu/m2 - - - 5.1 tỷ - -
#H1085-927 La Casta Đông - Nam 5.4m12m 72.9m2 52 triệu/m2 54 triệu/m2 145.8 triệu 1.3 tỷ 50% 2.692 tỷ 2.545 tỷ 5.237 tỷ
#H887-786 La Casta H-TT5 Tây - Bắc 5.4m10m 72.9m2 - 82.3 triệu/m2 656.1 triệu 1.359 tỷ - 6 tỷ - -
#H1935-1700 La Casta Đông - Nam 5.4m10m 72.9m2 - 76.82 triệu/m2 - - - 5.6 tỷ - -
#H2150-1862 La Casta Đông - Nam 5m10m 72.9m2 - 78.19 triệu/m2 - - - 5.7 tỷ - -
#H888-787 La Casta Đông - Nam 5.4m10m 72.9m2 - 75.45 triệu/m2 656.1 triệu 1.359 tỷ - 5.5 tỷ - -
#H1878-1644 La Casta Đông - Nam 5m27m 71.65m2 - 167.48 triệu/m2 - - - 12 tỷ - -
#H1592-1368 La Casta Đông - Nam 5m27m 71.65m2 - 138.12 triệu/m2 - 1.298 tỷ - 9.896 tỷ - -
#H1827-1593 La Casta Đông - Nam 29.82m27m 127.21m2 - 145.43 triệu/m2 - - - 18.5 tỷ - -
#H1585-1361 La Casta Đông - Nam 5m27m 71.6m2 - 153.63 triệu/m2 - 1.298 tỷ - 11 tỷ - -
#H883-782 La Casta Đông - Nam 5m27m 71.7m2 - 102 triệu/m2 1290.6 triệu 1.298 tỷ - 7.313 tỷ - -
#H1596-1372 La Casta Đông - Nam 5m27m 71.65m2 - 105 triệu/m2 - 1.298 tỷ - 7.523 tỷ - -
#H1828-1594 La Casta Đông - Bắc 5.09m66m 81.85m2 - 164.94 triệu/m2 - - - 13.5 tỷ - -
#H748-696 La Casta H-TT6 Tây - Bắc 5m16.5m 85.32m2 54.5 triệu/m2 95 triệu/m2 3455.46 triệu 1.573 tỷ 100% 9.678 tỷ -0 tỷ 9.678 tỷ
#H2058-27 TT7 Tây - Bắc 4.5m27m 82.11m2 - 132.75 triệu/m2 - - - 10.9 tỷ - -
B2.1 (1)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H1838-1604 B2.1 LK4 Tây 5m14m 85.6m2 17 triệu/m2 30.374 triệu/m2 1100 triệu - 100% 2.6 tỷ 0 tỷ 2.555 tỷ
C (1)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H2314-1911 C C9 Đông - Nam 5m13.5m 95m2 - 46 triệu/m2 - - - 4.37 tỷ - -
LA CASTA (2)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H1946-1711 La Casta H-TT2 Đông - Bắc 28m10m 97.88m2 - 79.69 triệu/m2 - - - 7.8 tỷ - -
#H1949-1714 La Casta Tây - Bắc 26.9m12m 107.91m2 - 120.47 triệu/m2 - - - 13 tỷ - -
Liền kề Văn Phú (131)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H929-817 LKCVP LK10 Đông - Bắc 20m19.5m 120m2 - 141.67 triệu/m2 - - - 17 tỷ - -
#H1022-888 LKCVP Đông - Bắc 5.5m19.5m 81m2 - 98.77 triệu/m2 - - - 8 tỷ - -
#H1904-1670 LKCVP Đông - Nam 4.5m12m 90m2 - 56.67 triệu/m2 - - - 5.1 tỷ - -
#H1413-1215 LKCVP Đông - Nam 4.5m12m 90m2 - 53.33 triệu/m2 - - - 4.8 tỷ - -
#H2828-2125 LKCVP Tây - Bắc 4.5m19.5m 90m2 - 81.11 triệu/m2 - - - 7.3 tỷ - -
#H847-762 LKCVP LK11 Tây - Bắc 4.5m12m 90m2 - 53.89 triệu/m2 - - - 4.85 tỷ - -
#H1950-1715 LKCVP Đông - Nam 19.41m12m 106.77m2 - 108.64 triệu/m2 - - - 11.6 tỷ - -
#H1823-1589 LKCVP Tây - Bắc 4.5m12m 90m2 - 54.44 triệu/m2 - - - 4.9 tỷ - -
#H1957-1722 LKCVP LK12 Đông - Nam 4.5m16.5m 90m2 - 83.33 triệu/m2 - - - 7.5 tỷ - -
#H834-3 LKCVP Đông - Nam 4.5m12m 90m2 - 62.78 triệu/m2 - - - 5.65 tỷ - -
#H1990-1755 LKCVP LK14A Đông - Bắc 5.47m12m 96.47m2 - 53.9 triệu/m2 - - - 5.2 tỷ - -
#H1649-1422 LKCVP LK14B Đông - Bắc 4.5m12m 76.5m2 - 73.2 triệu/m2 - - - 5.6 tỷ - -
#H24-24 LKCVP LK20A Đông - Nam 6m12m 75.6m2 - 84.66 triệu/m2 - - - 6.4 tỷ - -
#H1063-911 LKCVP LK20C Tây - Bắc 5m12m 72.9m2 - 78.19 triệu/m2 - - - 5.7 tỷ - -
#H2920-2183 LKCVP LK26 Tây - Nam 4.5m16.5m 90m2 - 78.89 triệu/m2 - - - 7.1 tỷ - -
#H2502-1956 LKCVP Tây - Nam 4.5m16.5m 90m2 - 78.89 triệu/m2 - - - 7.1 tỷ - -
#H1773-1540 LKCVP Tây - Nam 4.5m16.5m 90m2 - 68.89 triệu/m2 - - - 6.2 tỷ - -
#H1925-1690 LKCVP Đông - Bắc 4.5m12m 94.27m2 - 68.42 triệu/m2 - - - 6.45 tỷ - -
#H1115-46 LKCVP LK27 Đông - Bắc 4.5m19.5m 90m2 - 72.22 triệu/m2 - - - 6.5 tỷ - -
#H1955-1720 LKCVP Tây - Nam 4.5m12m 90m2 - 52.22 triệu/m2 - - - 4.7 tỷ - -
#H1655-1428 LKCVP Tây - Nam 4.5m12m 90m2 - 46.67 triệu/m2 - - - 4.2 tỷ - -
#H1557-1333 LKCVP Tây - Bắc 24.25m16.5m 123.93m2 - 80.69 triệu/m2 - - - 10 tỷ - -
#H647-633 LKCVP Tây - Nam 24.25m16.5m 124m2 - 84.68 triệu/m2 - - - 10.5 tỷ - -
#H1952-1717 LKCVP LK3 Đông - Nam 4.5m19.5m 76.5m2 - 99.35 triệu/m2 - - - 7.7 tỷ - -
#H1296-1107 LKCVP LK7 Tây - Bắc 4.5m19.5m 90m2 - 77.78 triệu/m2 - - - 7 tỷ - -
#H1324-1134 LKCVP Tây - Bắc 4.5m19.5m 90m2 - 77.78 triệu/m2 - - - 7 tỷ - -
#H2124-1845 LKCVP Tây - Bắc 4.5m19.5m 90m2 - 105.56 triệu/m2 - - - 9.5 tỷ - -
#H1591-1367 LKCVP Tây - Bắc 4.5m19.5m 90m2 - 83.33 triệu/m2 - - - 7.5 tỷ - -
#H1658-1430 LKCVP Đông - Nam 4.5m12m 90m2 - 70 triệu/m2 - - - 6.3 tỷ - -
#H1303-1114 LKCVP Tây - Bắc 4.5m19.5m 90m2 - 68.89 triệu/m2 - - - 6.2 tỷ - -
#H993-863 LKCVP LK8 Tây - Bắc 4.5m12m 90m2 - 73.33 triệu/m2 - - - 6.6 tỷ - -
#H1601-1377 LKCVP Tây - Bắc 4.5m12m 90m2 - 51.11 triệu/m2 - - - 4.6 tỷ - -
#H1792-1558 LKCVP Đông - Nam 4.5m12m 90m2 - 54.44 triệu/m2 - - - 4.9 tỷ - -
#H1967-1732 LKCVP Đông - Nam 4.5m12m 90m2 - 58.89 triệu/m2 - - - 5.3 tỷ - -
#H3187-11 LKCVP LK9 Đông - Nam 4.5m16.5m 90.03m2 - 105.52 triệu/m2 - - - 9.5 tỷ - -
#H3177-2249 LKCVP Tây - Bắc 4.5m12m 90m2 - 98.89 triệu/m2 - - - 8.9 tỷ - -
#H3146-4 LKCVP Tây - Bắc 4.5m12m 90m2 - 95.56 triệu/m2 - - - 8.6 tỷ - -
#H1956-1721 LKCVP Tây - Nam 5m19m 74.01m2 - 78.37 triệu/m2 - - - 5.8 tỷ - -
#H37-37 LKCVP Đông - Nam 4.5m16.5m 90m2 - 71.11 triệu/m2 - - - 6.4 tỷ - -
#H2903-2170 LKCVP TT1 Đông - Bắc 4.5m12m 90m2 - 74.44 triệu/m2 - - - 6.7 tỷ - -
#H1623-1396 LKCVP Đông - Bắc 4.5m12m 90m2 - 88.89 triệu/m2 - - - 8 tỷ - -
#H2987-2226 LKCVP TT10 Tây - Bắc 4.5m12m 90m2 - 77.78 triệu/m2 - - - 7 tỷ - -
#H467-466 LKCVP Đông - Nam 4.5m12m 90m2 - 52.22 triệu/m2 - - - 4.7 tỷ - -
#H1533-1310 LKCVP Đông - Nam 4.5m12m 90m2 - 51.11 triệu/m2 - - - 4.6 tỷ - -
#H300-300 lKCVP TT11 Đông - Bắc 23m42m 130m2 - 70 triệu/m2 - - - 9.1 tỷ - -
#H1319-1129 LKCVP Đông - Bắc 4.5m42m 91.3m2 - 93.1 triệu/m2 - - - 8.5 tỷ - -
#H644-630 LKCVP Tây - Nam 4.75m12m 93.81m2 - 46.9 triệu/m2 - - - 4.4 tỷ - -
#H645-631 LKCVP Tây - Nam 4.78m12m 94.39m2 - 46.62 triệu/m2 - - - 4.4 tỷ - -
#H994-864 LKCVP Tây - Nam 6.5m16.5m 127m2 - 48.03 triệu/m2 - - - 6.1 tỷ - -
#H1320-1130 LKCVP Đông - Bắc 4.5m42m 91.4m2 - 88.62 triệu/m2 - - - 8.1 tỷ - -
#H1985-1750 LKCVP TT12 Bắc 4.5m12m 90m2 - 70 triệu/m2 - - - 6.3 tỷ - -
#H1971-1736 LKCVP Tây 4.5m19.5m 86.43m2 - 69.42 triệu/m2 - - - 6 tỷ - -
#H1972-1737 LKCVP Tây 4.5m19.5m 86.43m2 - 57.85 triệu/m2 - - - 5 tỷ - -
#H1932-1697 LKCVP Nam 4.5m12m 90m2 - 62.22 triệu/m2 - - - 5.6 tỷ - -
#H998-867 LKCVP TT13 Đông - Bắc 4.5m24m 90m2 - 111.11 triệu/m2 - - - 10 tỷ - -
#H1298-1109 LKCVP Đông - Bắc 4.5m24m 90m2 - 96.67 triệu/m2 - - - 8.7 tỷ - -
#H2147-1859 LKCVP Đông - Bắc 5m22m 90m2 - 105.56 triệu/m2 - - - 9.5 tỷ - -
#H2363-1918 LKCVP TT15 Đông - Bắc 6m10m 69.8m2 - 77.36 triệu/m2 - - - 5.4 tỷ - -
#H506-505 LKCVP TT16 Tây 5m10m 84.26m2 - 65.27 triệu/m2 - - - 5.5 tỷ - -
#H1788-1555 LKCVP Tây 7.4m10m 94.93m2 - 56.88 triệu/m2 - - - 5.4 tỷ - -
#H1508-1285 LKCVP Đông 6.15m24m 83.93m2 - 77.45 triệu/m2 - - - 6.5 tỷ - -
#H979-851 LKCVP Đông 5m24m 81m2 - 102.47 triệu/m2 - - - 8.3 tỷ - -
#H2879-2156 LKCVP Đông 5m24m 81m2 - 129.63 triệu/m2 - - - 10.5 tỷ - -
#H684-665 LKCVP Tây 5m10m 84m2 - 78.57 triệu/m2 - - - 6.6 tỷ - -
#H2891-2162 LKCVP TT17 Tây 10m10m 102.27m2 - 61.6 triệu/m2 - - - 6.3 tỷ - -
#H2085-1817 LKCVP Đông 10m24m 128.41m2 - 150 triệu/m2 - - - 19.262 tỷ - -
#H1920-1686 LKCVP Đông 5m24m 84.86m2 - 123.73 triệu/m2 - - - 10.5 tỷ - -
#H681-662 LKCVP TT18 Tây - Bắc 4.5m27m 90m2 - 94.44 triệu/m2 - - - 8.5 tỷ - -
#H1934-1699 LKCVP Đông - Bắc 25.24m12m 136m2 - 91.91 triệu/m2 - - - 12.5 tỷ - -
#H650-636 LKCVP Đông - Nam 4.5m12m 90m2 - 57.78 triệu/m2 - - - 5.2 tỷ - -
#H1513-1290 LKCVP Đông - Nam 4.5m12m 90m2 - 100 triệu/m2 - - - 9 tỷ - -
#H1970-1735 LKCVP Đông - Nam 4.5m12m 90m2 - 60 triệu/m2 - - - 5.4 tỷ - -
#H984-856 LKCVP TT19 Đông - Nam 4.5m12m 90m2 - 76.67 triệu/m2 - - - 6.9 tỷ - -
#H2164-1874 LKCVP TT2 Bắc 4.5m12m 89.89m2 - 68.97 triệu/m2 - - - 6.2 tỷ - -
#H1876-1642 LKCVP Bắc 4.5m12m 87.07m2 - 66.61 triệu/m2 - - - 5.8 tỷ - -
#H2061-1798 LKCVP Bắc 4.51m12m 90.18m2 - 65.42 triệu/m2 - - - 5.9 tỷ - -
#H3014-2229 LKCVP Tây - Bắc 4.5m19.5m 68.91m2 - 132.06 triệu/m2 - - - 9.1 tỷ - -
#H2362-1917 LKCVP TT20 Tây - Nam 4.78m42m 94.29m2 - 109.24 triệu/m2 - - - 10.3 tỷ - -
#H1889-1655 LKCVP TT21 Bắc 4.5m37m 90m2 - 78.89 triệu/m2 - - - 7.1 tỷ - -
#H1966-1731 LKCVP TT23 Tây 4.73m12m 89.85m2 - 58.99 triệu/m2 - - - 5.3 tỷ - -
#H2764-2076 LKCVP TT24 Đông - Nam 4.5m12m 90m2 - 74.44 triệu/m2 - - - 6.7 tỷ - -
#H2918-2181 LKCVP TT25 Tây - Bắc 4.5m12m 76.5m2 - 87.58 triệu/m2 - - - 6.7 tỷ - -
#H926-814 LKCVP TT26 Đông - Bắc 4.5m19.5m 90m2 - 74.44 triệu/m2 - - - 6.7 tỷ - -
#H1942-1707 LKCVP Tây - Bắc 23.51m15m 108.24m2 - 85 triệu/m2 - - - 9.2 tỷ - -
#H1079-922 LKCVP TT28 Tây - Bắc 4.5m12m 90m2 - 47.22 triệu/m2 - - - 4.25 tỷ - -
#H2503-1957 LKCVP Tây - Bắc 4.5m12m 90m2 - 70 triệu/m2 - - - 6.3 tỷ - -
#H2850-2137 LKCVP Tây - Bắc 4.5m12m 90m2 - 65.56 triệu/m2 - - - 5.9 tỷ - -
#H2305-1903 LKCVP Tây - Nam 24.25m12m 123.12m2 - 59.29 triệu/m2 - - - 7.3 tỷ - -
#H2313-1910 LKCVP Tây - Bắc 4.5m12m 90m2 - 74.44 triệu/m2 - - - 6.7 tỷ - -
#H1744-1511 LKCVP TT29 Đông - Bắc 24.75m12m 133.12m2 - 71.36 triệu/m2 - - - 9.5 tỷ - -
#H1882-1648 LKCVP Đông - Bắc 24.56m12m 130.89m2 - 73.34 triệu/m2 - - - 9.1 tỷ - -
#H1675-1447 LKCVP Tây - Bắc 4.5m12m 90m2 - 63.33 triệu/m2 - - - 5.7 tỷ - -
#H1915-1681 LKCVP Tây - Bắc 4.5m12m 90m2 - 51.11 triệu/m2 - - - 4.6 tỷ - -
#H2991-2228 LKCVP TT3 Bắc 4.5m12m 90m2 - 77.78 triệu/m2 - - - 7 tỷ - -
#H946-828 LKCVP Bắc 4.5m12m 90m2 - 62.22 triệu/m2 - - - 5.6 tỷ - -
#H1060-908 LKCVP Nam 4.5m24m 90m2 - 63.33 triệu/m2 - - - 5.7 tỷ - -
#H1577-1353 LKCVP TT30 Đông - Bắc 12.5m24m 54.22m2 - 70.08 triệu/m2 - - - 3.8 tỷ - -
#H2981-2224 LKCVP TT33 Bắc 5m24m 93.9m2 - 91.59 triệu/m2 - - - 8.6 tỷ - -
#H1900-1666 LKCVP Bắc 5m24m 89.73m2 - 54.61 triệu/m2 - - - 4.9 tỷ - -
#H1908-1674 LKCVP Bắc 5m24m 96.03m2 - 69.77 triệu/m2 - - - 6.7 tỷ - -
#H1372-1178 LKCVP TT34C Tây - Nam 26.85m24m 77.28m2 - 59.52 triệu/m2 - - - 4.6 tỷ - -
#H1374-1180 LKCVP Tây - Nam 5.5m24m 55.03m2 - 63.6 triệu/m2 - - - 3.5 tỷ - -
#H1376-1182 LKCVP Tây - Nam 5.5m24m 62.95m2 - 59.57 triệu/m2 - - - 3.75 tỷ - -
#H1377-1183 LKCVP Đông - Nam 16m24m 86.76m2 - 60.51 triệu/m2 - - - 5.25 tỷ - -
#H1067-913 LKCVP TT35 Tây - Nam 4.5m24m 68m2 - 60.29 triệu/m2 - - - 4.1 tỷ - -
#H1973-1738 LKCVP Tây - Nam 4.5m24m 69.81m2 - 68.76 triệu/m2 - - - 6.8 tỷ - -
#H1919-1685 LKCVP TT38 Tây - Nam 4.5m12m 76.48m2 - 44.46 triệu/m2 - - - 3.4 tỷ - -
#H1711-1478 LKCVP Đông - Bắc 4.5m12m 76.52m2 - 56.19 triệu/m2 - - - 4.3 tỷ - -
#H2917-2180 LKCVP TT4 Bắc 4.5m12m 90m2 - 67.78 triệu/m2 - - - 6.1 tỷ - -
#H1190-59 LKCVP Nam 4.5m24m 90m2 - 57.78 triệu/m2 - - - 5.2 tỷ - -
#H646-632 LKCVP Bắc 4.5m12m 90m2 - 48.89 triệu/m2 - - - 4.4 tỷ - -
#H1691-1458 LKCVP Nam 4.5m24m 90m2 - 54.44 triệu/m2 - - - 4.9 tỷ - -
#H224-224 LKCVP Đông 4.5m30m 90.49m2 - 88.41 triệu/m2 - - - 8 tỷ - -
#H1692-1459 LKCVP TT5A Đông - Bắc 4.5m12m 90m2 - 52.22 triệu/m2 - - - 4.7 tỷ - -
#H1782-1549 LKCVP TT5C Đông - Nam 4.5m16.5m 90.12m2 - 55.48 triệu/m2 - - - 5 tỷ - -
#H829-754 LKCVP Tây - Nam 4.5m16.5m 90m2 - 51.67 triệu/m2 - - - 4.65 tỷ - -
#H1943-1708 LKCVP TT6 Tây - Nam 4.5m12m 90m2 - 57.78 triệu/m2 - - - 5.2 tỷ - -
#H2644-1995 LKCVP Tây - Bắc 4.5m27m 82.12m2 - 113.25 triệu/m2 - - - 9.3 tỷ - -
#H2960-2214 LKCVP Đông - Bắc 4.5m12m 90m2 - 91.11 triệu/m2 - - - 8.2 tỷ - -
#H2284-1900 LKCVP TT7 Tây - Nam 4.5m12m 90m2 - 73.33 triệu/m2 - - - 6.6 tỷ - -
#H2988-2227 LKCVP Đông - Bắc 4.5m12m 90m2 - 83.33 triệu/m2 - - - 7.5 tỷ - -
#H2948-2207 LKCVP Đông - Bắc 4.5m12m 90m2 - 83.33 triệu/m2 - - - 7.5 tỷ - -
#H2417-1925 LKCVP TT8 Tây - Bắc 4.5m16.5m 90m2 - 83.33 triệu/m2 - - - 7.5 tỷ - -
#H2848-2135 LKCVP Tây - Bắc 4.5m16.5m 90m2 - 77.22 triệu/m2 - - - 6.95 tỷ - -
#H2849-2136 LKCVP Đông - Nam 4.5m12m 90m2 - 77.78 triệu/m2 - - - 7 tỷ - -
#H826-1 LKCVP Đông - Nam 4.5m12m 90m2 - 52.22 triệu/m2 - - - 4.7 tỷ - -
#H788-721 LKCVP Đông - Nam 4.5m12m 90m2 - 50 triệu/m2 - - - 4.5 tỷ - -
#H1977-1742 LKCVP TT9 Tây - Nam 4.75m16.5m 93.8m2 - 66.1 triệu/m2 - - - 6.2 tỷ - -
#H1295-1106 LKCVP Tây - Nam 4.7m16.5m 94m2 - 47.87 triệu/m2 - - - 4.5 tỷ - -
#H1021-887 LKCVP Tây - Nam 4.5m16.5m 89m2 - 57.3 triệu/m2 - - - 5.1 tỷ - -
#H2915-2178 LKCVP Tây - Nam 4.5m16.5m 90.06m2 - 78.84 triệu/m2 - - - 7.1 tỷ - -
LKVP (5)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H2046-1796 LKVP LK15 Tây - Bắc 20.8m16m 114.4m2 - 91.78 triệu/m2 - - - 10.5 tỷ - -
#H2235-1888 LKVP LK27 Tây - Nam 4.5m12m 90m2 - 62.22 triệu/m2 - - - 5.6 tỷ - -
#H1962-1727 LKVP TT10 Đông - Nam 4.5m12m 90m2 - 61.11 triệu/m2 - - - 5.5 tỷ - -
#H3026-2232 LKVP TT37 Đông - Bắc 4.65m16.5m 93.29m2 - 83.61 triệu/m2 - - - 7.8 tỷ - -
#H2068-1802 LKVP TT38 Đông - Nam 20.14m19.5m 90.22m2 - 60.96 triệu/m2 - - - 5.5 tỷ - -
Liền kề V5 V6 (19)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H1939-1704 V5 V6 V5A Đông - Bắc 5.02m11.5m 118.08m2 - 64.36 triệu/m2 - - - 7.6 tỷ - -
#H1905-1671 V5 V6 Đông 19.17m12m 93.96m2 - 133.04 triệu/m2 - - - 12.5 tỷ - -
#H1917-1683 V5 V6 Đông - Nam 23.88m37m 139.96m2 - 110.75 triệu/m2 - - - 15.5 tỷ - -
#H1146-976 V5 V6 Đông - Nam 7m37m 126m2 - 104.76 triệu/m2 - - - 13.2 tỷ - -
#H1774-1541 V5 V6 Tây - Nam 11.14m42m 124.22m2 - 116.73 triệu/m2 - - - 14.5 tỷ - -
#H1940-1705 V5 V6 Đông - Bắc 5m11.5m 75m2 - 93.33 triệu/m2 - - - 7 tỷ - -
#H1490-1271 V5 V6 Tây - Nam 11.14m42m 124.26m2 - 164.98 triệu/m2 - - - 20.5 tỷ - -
#H1710-1477 V5 V6 Tây - Nam 7m42m 126m2 - 153.97 triệu/m2 - - - 19.4 tỷ - -
#H456-456 V5 V6 Đông - Bắc 5m11.5m 76.3m2 - 64.22 triệu/m2 648.55 triệu 1.352 tỷ - 4.9 tỷ - -
#H107-107 V5 V6 Tây - Nam 7m66m 126m2 - 142.86 triệu/m2 6488 triệu 3.72 tỷ - 18 tỷ - -
#H554-553 V5 V6 V6B Tây - Nam 7m11.5m 89.4m2 - 130.87 triệu/m2 491.7 triệu 2.267 tỷ - 11.7 tỷ - -
#H1506-1283 V5 V6 7m42m 126m2 - 142.86 triệu/m2 - - - 18 tỷ - -
#H1709-1476 V5 V6 V6C Đông - Bắc 5m11.5m 75m2 - 81.33 triệu/m2 - - - 6.1 tỷ - -
#H338-338 V5 V6 V6D Đông - Bắc 18.83m11.5m 73m2 - 89.04 triệu/m2 803 triệu 1.93 tỷ - 6.5 tỷ - -
#H339-339 V5 V6 Đông - Bắc 5m11.5m 75m2 - 70.67 triệu/m2 450 triệu 1.352 tỷ - 5.3 tỷ - -
#H2913-2176 V5 V6 Tây - Nam 5m12m 75m2 - 109.33 triệu/m2 - - - 8.2 tỷ - -
#H1182-58 V5 V6 Đông - Bắc 5m11.5m 75m2 - 70.66 triệu/m2 - - - 5.3 tỷ - -
#H1278-1091 V5 V6 Đông - Bắc 5m11.5m 75m2 - 70.67 triệu/m2 - - - 5.3 tỷ - -
#H109-109 V5 V6 Đông - Bắc 5m11.5m 75m2 - 69.33 triệu/m2 300 triệu 1.371 tỷ - 5.2 tỷ - -
Liền kề V5 V6 (1)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H1019-885 V5 V6 V6D Đông - Bắc 5m11.5m 75m2 - 69.33 triệu/m2 - - - 5.2 tỷ - -
V5V6 (1)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H1690-1457 V5V6 V6C Đông - Bắc 5m11.5m 72.5m2 - 73.1 triệu/m2 - - - 5.3 tỷ - -
(1)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H1798-1564 15 - 20 07 Đông - Bắc Tây - Nam 151m2 - 17.5 triệu/m2 - - 2.643 tỷ - -
B (1)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3149-7 B 10 - 15 00 Tây - Bắc Tây - Nam 96.38m2 - 28.01 triệu/m2 - - 2.7 tỷ - -
CT12 (1)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H1417-1219 CT12 20 - 25 01 Tây - Nam Đông - Bắc 105m2 - 18 triệu/m2 - - 1.89 tỷ - -
K1 (15)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H1288-9 K1 10 - 15 08 Đông - Nam Tây - Nam 93m2 21.613 triệu/m2 22.56 triệu/m2 88.071 triệu 60% 1.294 tỷ 0.804 tỷ 2.098 tỷ
#H1321-1131 K1 08 Tây - Bắc Đông - Nam 93.06m2 21.5 triệu/m2 23 triệu/m2 139.59 triệu 100% 2.141 tỷ -0 tỷ 2.141 tỷ
#H1785-1552 K1 10 - 15 05 Đông - Bắc Đông - Nam 93m2 - 24.19 triệu/m2 - - 2.25 tỷ - -
#H1620-1393 K1 10 - 15 12 Tây - Nam Đông - Bắc 83.24m2 - 22.22 triệu/m2 - - 1.85 tỷ - -
#H1737-1504 K1 10 - 15 Tây - Nam Đông - Bắc 83m2 - 22.29 triệu/m2 - - 1.85 tỷ - -
#H1787-1554 K1 10 - 15 02 Đông - Bắc Tây - Nam 68m2 - 22.79 triệu/m2 - - 1.55 tỷ - -
#H3141-2 K1 15 - 20 Tây - Nam Đông - Nam 55m2 - 31.82 triệu/m2 - - 1.75 tỷ - -
#H1728-1495 K1 15 - 20 15 Tây - Nam Tây - Bắc 67.27m2 - 20.81 triệu/m2 - - 1.4 tỷ - -
#H1766-1533 K1 15 - 20 14 Đông - Nam Tây - Bắc 58.8m2 - 23.47 triệu/m2 - - 1.38 tỷ - -
#H1563-1339 K1 02 Đông - Bắc Tây - Nam 67.97m2 0 triệu/m2 22.804 triệu/m2 - 85% 1.55 tỷ 0 tỷ 0 tỷ
#H1741-1508 K1 Đông - Bắc Tây - Nam 67.97m2 - 22.8 triệu/m2 - - 1.55 tỷ - -
#H1802-1568 K1 20 - 25 06 53.48m2 - 25.24 triệu/m2 - - 1.35 tỷ - -
#H1619-1392 K1 20 - 25 06 Tây - Nam Đông - Nam 53.48m2 - 23.37 triệu/m2 - - 1.25 tỷ - -
#H1770-1537 K1 20 - 25 01 Đông - Bắc Tây - Nam 83.24m2 - 22.83 triệu/m2 - - 1.9 tỷ - -
#H1817-1583 K1 6 - 10 06 Tây - Bắc Đông - Nam 54m2 - 25.37 triệu/m2 - - 1.37 tỷ - -
K2 (9)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H1761-1528 K2 10 - 15 14 Tây - Bắc Đông - Nam 58.8m2 - 24.83 triệu/m2 - - 1.46 tỷ - -
#H1564-1340 K2 15 Tây - Nam Đông - Bắc 67.27m2 21.302 triệu/m2 25.494 triệu/m2 282 triệu 85% 1.5 tỷ 0.215 tỷ 1.715 tỷ
#H1612-1387 K2 10 - 15 03 Đông - Bắc Tây - Nam 67.97m2 - 21.33 triệu/m2 - - 1.45 tỷ - -
#H1767-1534 K2 08 Tây - Nam Đông - Bắc 83m2 - 23.01 triệu/m2 - - 1.91 tỷ - -
#H1615-1390 K2 15 - 20 15 Đông - Bắc Đông - Nam 67.27m2 - 22.3 triệu/m2 - - 1.5 tỷ - -
#H1819-1585 K2 06 Đông - Bắc Tây - Nam 54m2 - 25.19 triệu/m2 - - 1.36 tỷ - -
#H1719-1486 K2 15 - 20 12 Tây - Bắc Đông - Nam 93.06m2 - 23.43 triệu/m2 - - 2.18 tỷ - -
#H1647-1420 K2 20 - 25 01 Tây - Nam Đông - Bắc 93m2 - 23.55 triệu/m2 - - 2.19 tỷ - -
#H1552-1328 K2 20 - 25 Đông - Bắc Đông - Nam 93m2 - 24.73 triệu/m2 - - 2.3 tỷ - -
K3 (10)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H1614-1389 K3 15 - 20 06 Đông - Nam Tây - Bắc 53.48m2 - 23.93 triệu/m2 - - 1.28 tỷ - -
#H1772-1539 K3 15 - 20 14 Tây - Bắc Đông - Nam 58.8m2 - 23.81 triệu/m2 - - 1.4 tỷ - -
#H1769-1536 K3 20 - 25 06 Tây - Nam Tây - Bắc 53.48m2 - 25.24 triệu/m2 - - 1.35 tỷ - -
#H1606-1382 K3 20 - 25 10 Tây - Nam Tây - Bắc 67.97m2 21.568 triệu/m2 23.613 triệu/m2 139 triệu 100% 1.605 tỷ -0 tỷ 1.605 tỷ
#H1677-1449 K3 Tây - Nam Đông - Nam 93m2 - 23.12 triệu/m2 - - 2.15 tỷ - -
#H1607-1383 K3 20 - 25 02 Đông - Bắc Tây - Nam 57.97m2 23.133 triệu/m2 24.15 triệu/m2 59 triệu 100% 1.4 tỷ 0 tỷ 1.4 tỷ
#H1640-1413 K3 04 Đông - Bắc Tây - Nam 67.97m2 - 23.25 triệu/m2 - - 1.58 tỷ - -
#H1641-1414 K3 05 Đông - Bắc Tây - Nam 83.24m2 - 22.22 triệu/m2 - - 1.85 tỷ - -
#H1752-1519 K3 6 - 5 05 Đông - Bắc Tây - Bắc 83.24m2 - 23.19 triệu/m2 - - 1.93 tỷ - -
#H1638-1411 K3 6 - 10 09 Tây - Nam Đông - Bắc 67.97m2 - 22.8 triệu/m2 - - 1.55 tỷ - -
Văn Phú Victoria V1 (27)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H2805-2106 V1 10 - 15 08 Tây - Bắc Đông - Nam 120m2 - 17.5 triệu/m2 - - 2.1 tỷ - -
#H1704-1471 V1 10 - 15 02 Tây - Bắc Đông - Nam 116m2 - 18 triệu/m2 - - 2.088 tỷ - -
#H1344-1154 V1 10 - 15 11 Đông - Nam Tây - Bắc 116m2 - 18 triệu/m2 - - 2.088 tỷ - -
#H675-657 V1 15 - 20 08 Tây - Bắc Đông - Nam 118m2 - 17 triệu/m2 - - 2.006 tỷ - -
#H1395-1197 V1 15 - 20 Tây - Bắc Đông - Nam 97m2 - 19.5 triệu/m2 - - 1.891 tỷ - -
#H249-249 V1 09 Đông - Nam Bắc 97m2 - 19.35 triệu/m2 - - 1.877 tỷ - -
#H803-735 V1 20 - 25 12 Tây - Bắc Đông - Nam 116m2 - 18.97 triệu/m2 - - 2.2 tỷ - -
#H1192-1013 V1 04 Tây - Bắc Đông - Nam 97m2 - 18 triệu/m2 - - 1.746 tỷ - -
#H1549-1325 V1 20 - 25 Đông - Nam Tây - Bắc 97m2 - 18.56 triệu/m2 - - 1.8 tỷ - -
#H1707-1474 V1 Đông - Nam Tây - Bắc 97m2 - 18.56 triệu/m2 - - 1.8 tỷ - -
#H287-287 V1 20 - 25 04 Tây - Bắc Đông - Nam 97m2 - 19 triệu/m2 - - 1.843 tỷ - -
#H187-187 V1 25 - 30 08 Tây - Bắc Đông - Nam 119.5m2 - 18.5 triệu/m2 - - 2.211 tỷ - -
#H2156-1868 V1 25 - 30 11 Đông - Nam Tây - Bắc 116m2 - 18 triệu/m2 - - 2.088 tỷ - -
#H1716-1483 V1 09 Đông - Nam Tây - Bắc 97m2 - 18 triệu/m2 - - 1.746 tỷ - -
#H1756-1523 V1 25 - 30 03 Đông - Nam Tây - Bắc 97m2 - 0 triệu/m2 - - 0 tỷ - -
#H579-578 V1 30 - 35 01 Đông - Nam Tây - Bắc 116m2 - 17 triệu/m2 - - 1.972 tỷ - -
#H687-668 V1 30 - 35 Đông - Nam Tây - Bắc 118m2 - 18.5 triệu/m2 - - 2.183 tỷ - -
#H1542-1318 V1 30 - 35 10 Tây - Bắc Đông - Nam 97m2 - 18.56 triệu/m2 - - 1.8 tỷ - -
#H89-89 V1 30 - 35 01 Đông - Nam Tây - Bắc 116m2 - 18 triệu/m2 - - 2.088 tỷ - -
#H2919-2182 V1 11 Đông - Nam Tây - Bắc 116m2 - 17.67 triệu/m2 - - 2.05 tỷ - -
#H54-54 V1 02 Tây - Bắc Đông - Nam 116m2 - 18.5 triệu/m2 - - 2.146 tỷ - -
#H1755-1522 V1 35 - 40 12 Đông - Nam Tây - Bắc 69.91m2 - 22.17 triệu/m2 - - 1.55 tỷ - -
#H1554-1330 V1 09 Tây - Bắc Đông - Nam 67.7m2 - 21.5 triệu/m2 - - 1.456 tỷ - -
#H1708-1475 V1 6 - 10 Tây - Bắc Đông - Nam 97m2 - 18.56 triệu/m2 - - 1.8 tỷ - -
#H278-278 V1 6 - 10 08 Tây - Bắc Đông - Nam 118.22m2 - 17.5 triệu/m2 - - 2.069 tỷ - -
#H625-620 V1 6 - 10 Tây - Bắc Đông - Nam 118m2 - 17.5 triệu/m2 - - 2.065 tỷ - -
#H688-669 V1 6 - 10 Đông - Nam Tây - Bắc 118m2 - 18 triệu/m2 - - 2.124 tỷ - -
Văn Phú Victoria V2 (29)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H2121-1842 V2 10 - 15 Đông - Nam Tây - Bắc 97m2 - 18 triệu/m2 - - 1.746 tỷ - -
#H1789-1556 V2 10 Tây - Bắc Đông - Nam 97m2 - 18.97 triệu/m2 - - 1.84 tỷ - -
#H1003-11 V2 04 Tây - Bắc Đông - Nam 97.21m2 - 19.59 triệu/m2 - - 1.9 tỷ - -
#H1307-1118 V2 15 - 20 03 Đông - Nam Tây - Bắc 97m2 - 19.59 triệu/m2 - - 1.9 tỷ - -
#H275-275 V2 08 Tây - Bắc Đông - Nam 118.22m2 - 18 triệu/m2 - - 2.128 tỷ - -
#H1163-987 V2 20 - 25 Đông - Nam Đông - Bắc 116m2 - 17 triệu/m2 - - 1.972 tỷ - -
#H766-706 V2 20 - 25 08 Tây - Bắc Đông - Nam 118.22m2 - 18 triệu/m2 - - 2.128 tỷ - -
#H1353-1162 V2 20 - 25 11 Đông - Nam Tây - Bắc 118m2 - 18.5 triệu/m2 - - 2.183 tỷ - -
#H1831-1597 V2 25 - 30 12 Tây - Bắc Đông - Nam 116m2 - 18.97 triệu/m2 - - 2.2 tỷ - -
#H283-283 V2 25 - 30 10 Tây - Bắc Đông - Nam 105.82m2 - 19 triệu/m2 - - 2.011 tỷ - -
#H1660-1432 V2 25 - 30 11 Đông - Nam Đông - Bắc 118m2 - 18.5 triệu/m2 - - 2.183 tỷ - -
#H1760-1527 V2 25 - 30 05 Đông - Nam Tây - Bắc 113.1m2 - 17.5 triệu/m2 - - 1.979 tỷ - -
#H1049-15 V2 25 - 30 08 Tây - Bắc Đông - Nam 135.61m2 - 17.6 triệu/m2 - - 2.387 tỷ - -
#H218-218 V2 30 - 35 08 Tây - Bắc Đông - Nam 135.6m2 - 18.2 triệu/m2 - - 2.468 tỷ - -
#H1624-1397 V2 30 - 35 01 Đông - Nam Tây - Bắc 116m2 - 17 triệu/m2 - - 1.972 tỷ - -
#H802-734 V2 11 Đông - Nam Tây - Bắc 116m2 - 18.6 triệu/m2 - - 2.158 tỷ - -
#H59-59 V2 07 Tây - Bắc Đông - Nam 131m2 - 18 triệu/m2 - - 2.358 tỷ - -
#H1963-1728 V2 30 - 35 03 Đông - Nam Tây - Bắc 97m2 - 17.53 triệu/m2 - - 1.7 tỷ - -
#H60-60 V2 04 Tây - Bắc Đông - Nam 97m2 - 19 triệu/m2 - - 1.843 tỷ - -
#H1332-1142 V2 09 Đông - Nam Tây - Bắc 97m2 - 18.5 triệu/m2 - - 1.794 tỷ - -
#H1431-1229 V2 35 - 40 08 Tây - Bắc Đông - Nam 135m2 - 18.5 triệu/m2 - - 2.498 tỷ - -
#H279-279 V2 35 - 40 01 Đông - Nam Tây - Bắc 118.6m2 - 17.5 triệu/m2 - - 2.075 tỷ - -
#H192-192 V2 11 Đông - Nam Bắc 118.6m2 - 19 triệu/m2 - - 2.253 tỷ - -
#H1822-1588 V2 12 Tây - Bắc Đông - Nam 118m2 - 18.22 triệu/m2 - - 2.15 tỷ - -
#H801-733 V2 02 Tây - Bắc Đông - Nam 119m2 - 17.5 triệu/m2 - - 2.083 tỷ - -
#H1625-1398 V2 08 Tây - Bắc Đông - Nam 126.4m2 - 17.5 triệu/m2 - - 2.212 tỷ - -
#H128-128 V2 6 - 10 02 Tây - Bắc Đông - Nam 116m2 - 18.5 triệu/m2 - - 2.146 tỷ - -
#H1083-925 V2 07 Đông - Nam Tây - Bắc 118m2 - 18 triệu/m2 - - 2.124 tỷ - -
#H186-186 V2 6 - 10 11 Đông - Nam Bắc 116m2 - 19 triệu/m2 - - 2.204 tỷ - -
Văn Phú Victoria V3 (40)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H1310-1121 V3 10 - 15 Tây - Bắc Đông - Nam 97m2 - 20.21 triệu/m2 - - 1.96 tỷ - -
#H1843-1609 V3 10 - 15 02 Tây - Bắc Đông - Nam 116m2 - 18.53 triệu/m2 - - 2.15 tỷ - -
#H1352-1161 V3 04 Tây - Bắc Đông - Nam 97m2 - 20.1 triệu/m2 - - 1.95 tỷ - -
#H511-510 V3 10 - 15 02 Tây - Bắc Đông - Nam 116m2 - 18.2 triệu/m2 - - 2.111 tỷ - -
#H1724-1491 V3 10 - 15 06 Tây - Bắc Đông - Nam 118m2 - 16 triệu/m2 - - 1.888 tỷ - -
#H1844-1610 V3 08 Tây - Bắc Đông - Nam 118m2 - 16.53 triệu/m2 - - 1.95 tỷ - -
#H1358-1167 V3 15 - 20 10 Tây - Bắc Đông - Nam 97m2 - 18.5 triệu/m2 - - 1.794 tỷ - -
#H1216-1037 V3 Tây - Bắc Đông - Nam 118m2 - 19 triệu/m2 - - 2.242 tỷ - -
#H2180-1882 V3 15 - 20 01 Đông - Nam Tây - Bắc 116m2 - 18 triệu/m2 - - 2.088 tỷ - -
#H2125-1846 V3 15 - 20 09 Đông - Nam Tây - Bắc 97m2 - 18.04 triệu/m2 - - 1.75 tỷ - -
#H2296-1902 V3 15 - 20 12 Tây - Bắc Đông - Nam 116m2 - 17.24 triệu/m2 - - 2 tỷ - -
#H1087-929 V3 20 - 25 12 Tây - Bắc Đông - Nam 116m2 - 18 triệu/m2 - - 2.088 tỷ - -
#H2179-1881 V3 20 - 25 03 Đông - Nam Tây - Bắc 97m2 - 18.5 triệu/m2 - - 1.794 tỷ - -
#H1086-928 V3 01 Đông - Nam Tây - Bắc 116m2 - 17.5 triệu/m2 - - 2.03 tỷ - -
#H1478-1261 V3 11 Đông - Nam Tây - Bắc 116m2 - 18 triệu/m2 - - 2.088 tỷ - -
#H522-521 V3 20 - 25 02 Tây - Bắc Đông - Nam 116.08m2 - 19.5 triệu/m2 - - 2.264 tỷ - -
#H525-524 V3 20 - 25 01 Đông - Nam Tây - Bắc 116m2 - 17.5 triệu/m2 - - 2.03 tỷ - -
#H181-181 V3 20 - 25 09 Đông - Nam Bắc 97m2 - 19 triệu/m2 - - 1.843 tỷ - -
#H1811-1577 V3 25 - 30 03 Đông - Nam Tây - Bắc 97m2 - 18 triệu/m2 - - 1.746 tỷ - -
#H598-597 V3 03 Đông - Nam Tây - Bắc 105m2 - 19 triệu/m2 - - 1.995 tỷ - -
#H1657-1429 V3 25 - 30 01 Đông - Nam Tây - Bắc 116.9m2 - 17.2 triệu/m2 - - 2.011 tỷ - -
#H1191-1012 V3 Tây - Bắc Đông - Nam 97m2 - 19.07 triệu/m2 - - 1.85 tỷ - -
#H1153-17 V3 03 Đông - Nam Tây - Bắc 97.21m2 - 19.03 triệu/m2 - - 1.85 tỷ - -
#H1253-8 V3 Đông - Nam Tây - Bắc 97m2 - 18 triệu/m2 - - 1.746 tỷ - -
#H63-63 V3 30 - 35 08 Tây - Bắc Đông - Nam 135m2 - 16.5 triệu/m2 - - 2.228 tỷ - -
#H55-55 V3 30 - 35 02 Tây - Bắc Đông - Nam 116m2 - 18.5 triệu/m2 - - 2.146 tỷ - -
#H2409-1922 V3 30 - 35 Đông - Nam Tây - Bắc 120m2 - 17.08 triệu/m2 - - 2.05 tỷ - -
#H2163-1873 V3 11 Đông - Nam Tây - Bắc 116m2 - 17.67 triệu/m2 - - 2.05 tỷ - -
#H1550-1326 V3 30 - 35 04 Tây - Bắc Đông - Nam 97m2 - 19.59 triệu/m2 - - 1.9 tỷ - -
#H686-667 V3 Đông - Nam Tây - Bắc 118m2 - 19.5 triệu/m2 - - 2.301 tỷ - -
#H1370-1176 V3 35 - 40 10 Tây - Bắc Đông - Nam 97m2 - 19.07 triệu/m2 - - 1.85 tỷ - -
#H1526-1303 V3 06 Tây - Bắc Đông - Nam 120m2 - 17.5 triệu/m2 - - 2.1 tỷ - -
#H470-469 V3 35 - 40 01 Tây - Bắc Đông - Nam 66.67m2 - 22.5 triệu/m2 - - 1.5 tỷ - -
#H1357-1166 V3 35 - 40 10 Tây - Bắc Đông - Nam 56m2 - 21.43 triệu/m2 - - 1.2 tỷ - -
#H1354-1163 V3 17 Đông - Nam Tây - Bắc 59m2 - 19.83 triệu/m2 - - 1.17 tỷ - -
#H1436-1232 V3 18 Tây - Bắc Đông - Nam 70m2 - 21.43 triệu/m2 - - 1.5 tỷ - -
#H1745-1512 V3 Đông Tây 56m2 - 23.21 triệu/m2 - - 1.3 tỷ - -
#H3261-13 V3 6 - 10 01 Đông - Nam Tây - Bắc 116m2 - 21.55 triệu/m2 - - 2.5 tỷ - -
#H182-182 V3 6 - 10 02 Tây - Bắc Đông - Nam 116m2 - 18 triệu/m2 - - 2.088 tỷ - -
#H56-56 V3 08 Tây - Bắc Đông - Nam 118m2 - 17.8 triệu/m2 - - 2.1 tỷ - -
(2)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H1539-1315 00 - Xem vị trí Đông - Nam 5m12m 50m2 - 75 triệu/m2 - - - 3.75 tỷ - -
#H2238-1891 Tây - Bắc 5m16.5m 50m2 - 108 triệu/m2 - - - 5.4 tỷ - -
(7)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H1540-1316 Đông - Nam 5.3m12m 72.5m2 - 78.62 triệu/m2 - - - 5.7 tỷ - -
#H1748-1515 Đông - Nam 15m12m 150m2 - 95.33 triệu/m2 - - - 14.3 tỷ - -
#H2911-2174 Tây - Nam 13m12m 48m2 - 179.17 triệu/m2 - - - 8.6 tỷ - -
#H1734-1501 Tây - Bắc 5m12m 50m2 - 106 triệu/m2 - - - 5.3 tỷ - -
#H1733-1500 Tây - Nam 5.5m12m 50m2 - 88 triệu/m2 - - - 4.4 tỷ - -
#H1696-1463 00 - Xem vị trí Đông - Nam 5m27m 50m2 - 145 triệu/m2 - - - 7.25 tỷ - -
#H1965-1730 Tây 4.18m12m 50m2 - 102 triệu/m2 - - - 5.1 tỷ - -
K1 (1)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H1547-1323 Tây - Nam 0m0m 111.31m2 - 53.9 triệu/m2 - - - 6 tỷ - -
Biệt thự Văn Phú (2)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiền Diện tích Giá thuê Chu kỳ thanh toán Đặt cọc
#H1851-1617 BTVP BT4 Đông - Bắc 10m 200m2 25 triệu/tháng 3 tháng/lần 25 triệu
#H1602-1378 BTVP BT9 Bắc 30m 271m2 16 triệu/tháng 6 tháng/lần 10 triệu
(2)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiền Diện tích Giá thuê Chu kỳ thanh toán Đặt cọc
#H1671-1443 H-TT2 Tây - Nam 5m 72.5m2 15 triệu/tháng 6 tháng/lần 15 triệu
#H2207-1885 H-TT5 Đông - Nam 29m 128.6m2 35 triệu/tháng 6 tháng/lần 35 triệu
Liền kề Văn Phú (31)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiền Diện tích Giá thuê Chu kỳ thanh toán Đặt cọc
#H1463-1251 LKCVP LK1 Tây - Bắc 4.5m 86.2m2 16 triệu/tháng 3 tháng/lần 16 triệu
#H2804-2105 LKCVP LK10 Tây - Bắc 4.5m 90m2 20 triệu/tháng 6 tháng/lần 20 triệu
#H463-462 LKCVP Tây - Bắc 4.5m 90m2 6 triệu/tháng 6 tháng/lần 1 triệu
#H612-608 LKCVP LK11 Tây - Bắc 4.5m 90m2 10 triệu/tháng 6 tháng/lần 10 triệu
#H1274-1087 LKCVP Đông - Bắc 19.1m 104m2 22 triệu/tháng 3 tháng/lần 22 triệu
#H1299-1110 LKCVP LK12 Đông - Bắc 5m 64.74m2 12 triệu/tháng 6 tháng/lần 12 triệu
#H956-838 LKCVP LK14A Tây - Nam 4.5m 90m2 6.5 triệu/tháng 6 tháng/lần 6.5 triệu
#H1786-1553 LKCVP LK15 0m 67.5m2 13 triệu/tháng 6 tháng/lần 13 triệu
#H233-233 LKCVP LK20C Tây - Bắc 4.5m 87.6m2 15 triệu/tháng 6 tháng/lần 15 triệu
#H514-513 LKCVP LK26 Đông - Bắc 25.2m 130.19m2 15 triệu/tháng 6 tháng/lần 15 triệu
#H614-610 LKCVP LK3 Tây - Bắc 4.5m 76.5m2 5 triệu/tháng 3 tháng/lần 5 triệu
#H1499-1277 LKCVP LK9 Tây - Bắc 4.5m 90m2 5.5 triệu/tháng 6 tháng/lần 5.5 triệu
#H1221-1042 LKCVP TT02 Tây - Nam 4.5m 90m2 5 triệu/tháng 6 tháng/lần 5 triệu
#H531-530 LKCVP TT11 Đông - Bắc 4.5m 90m2 7 triệu/tháng 3 tháng/lần 7 triệu
#H1486-1267 LKCVP TT16 Đông 5m 80.96m2 13 triệu/tháng 6 tháng/lần 13 triệu
#H1072-38 LKCVP TT2 Nam 4.5m 87.32m2 6 triệu/tháng 12 tháng/lần 6 triệu
#H1628-1401 LKCVP Nam 4.5m 90m2 6.5 triệu/tháng 6 tháng/lần 6.5 triệu
#H585-584 LKCVP TT20 Tây - Nam 4.5m 100m2 20 triệu/tháng 6 tháng/lần 8 triệu
#H586-585 LKCVP TT26 Tây - Bắc 23m 106.17m2 6 triệu/tháng 6 tháng/lần 6 triệu
#H1583-1359 LKCVP TT3 Bắc 4.5m 90m2 14 triệu/tháng 6 tháng/lần 14 triệu
#H1403-1205 LKCVP TT31 Bắc 6m 69.75m2 6 triệu/tháng 6 tháng/lần 6 triệu
#H1485-1266 LKCVP TT4 0m 170m2 10 triệu/tháng 3 tháng/lần 10 triệu
#H535-534 LKCVP TT5C Tây - Nam 4.5m 90m2 5 triệu/tháng 3 tháng/lần 5 triệu
#H1222-1043 LKCVP TT6 Đông - Nam 4.5m 69.75m2 5 triệu/tháng 6 tháng/lần 5 triệu
#H1627-1400 LKCVP TT7 Tây - Bắc 4.5m 82.5m2 25 triệu/tháng 6 tháng/lần 25 triệu
#H1621-1394 LKCVP Tây - Nam 4.5m 90m2 18 triệu/tháng 6 tháng/lần 18 triệu
#H583-582 LKCVP Tây - Nam 4.5m 90m2 15 triệu/tháng 6 tháng/lần 15 triệu
#H914-805 LKCVP TT8 Tây - Bắc 4.5m 90m2 4 triệu/tháng 6 tháng/lần 4 triệu
#H590-589 LKCVP TT9 Tây - Nam 4.5m 90m2 8 triệu/tháng 6 tháng/lần 8 triệu
#H1753-1520 LKCVP Tây - Nam 5m 97.2m2 15 triệu/tháng 6 tháng/lần 15 triệu
#H1979-1744 LKCVP Tây - Nam 4.5m 90.06m2 6.5 triệu/tháng 6 tháng/lần 6.5 triệu
Liền kề V5 V6 (2)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiền Diện tích Giá thuê Chu kỳ thanh toán Đặt cọc
#H1017-883 V5 V6 V5A Nam 7m 126m2 15 triệu/tháng 6 tháng/lần 15 triệu
#H2565-1974 V5 V6 V6B Đông - Bắc 7m 126m2 75 triệu/tháng 6 tháng/lần 75 triệu
V6A (1)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiền Diện tích Giá thuê Chu kỳ thanh toán Đặt cọc
#H2566-1975 V6A V6A Tây - Nam 7m 89.45m2 30 triệu/tháng 6 tháng/lần 30 triệu
K1 (1)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Giá thuê Chu kỳ thanh toán Đặt cọc
#H1775-1542 K1 6 - 10 10 Tây - Nam Đông - Bắc 68m2 6 triệu/tháng 6 tháng/lần 12 triệu
Văn Phú Victoria V1 (2)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Giá thuê Chu kỳ thanh toán Đặt cọc
#H1326-1136 V1 15 - 20 Tây - Bắc Đông - Nam 118m2 7 triệu/tháng 6 tháng/lần 7 triệu
#H1359-1168 V1 6 - 10 02 Tây - Bắc Đông - Nam 116m2 7 triệu/tháng 3 tháng/lần 7 triệu
Văn Phú Victoria V2 (2)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Giá thuê Chu kỳ thanh toán Đặt cọc
#H3180-2250 V2 30 - 35 05 Đông - Nam Tây - Bắc 121m2 8 triệu/tháng 3 tháng/lần 8 triệu
#H517-516 V2 6 - 10 07 Đông - Nam Tây - Bắc 120m2 7 triệu/tháng 6 tháng/lần 7 triệu
Văn Phú Victoria V3 (1)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Giá thuê Chu kỳ thanh toán Đặt cọc
#H1331-1141 V3 35 - 40 Tây - Bắc Đông - Nam 69m2 6 triệu/tháng 6 tháng/lần 6 triệu
(1)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiền Diện tích Giá thuê Chu kỳ thanh toán Đặt cọc
#H1937-1702 Đông - Nam 3.5m 51m2 23 triệu/tháng 6 tháng/lần 23 triệu