Bảng giá nhà ở khu đô thị Văn Phú - Cập nhập liên tục

BẢNG GIÁ NHÀ Ở KHU ĐÔ THỊ VĂN PHÚ
(HOTLINE 0906.205.887)

(Quý khách có thể click vào mã hàng (vd: #H505) để xem thông tin chi tiết)

(1)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3649-254 BT3 Đông - Bắc 10m12m 200m2 - 105 triệu/m2 - - - 21 tỷ - -
Biệt thự Văn Phú (6)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3759-2524 BTVP BT1 Tây - Nam 12m12m 240m2 - 116.67 triệu/m2 - - - 28 tỷ - -
#H3815-2580 BTVP BT4 Tây - Nam 10m12m 200m2 - 130 triệu/m2 - - - 26 tỷ - -
#H3756-2521 BTVP Đông - Bắc 9.54m16.5m 230m2 - 121.74 triệu/m2 - - - 28 tỷ - -
#H568-567 BTVP Tây - Nam 10m12m 200m2 - 125 triệu/m2 - - - 25 tỷ - -
#H3757-2522 BTVP BT5 Tây - Bắc 9.43m16.5m 210.96m2 - 118.51 triệu/m2 - - - 25 tỷ - -
#H3803-2568 BTVP BT7 Bắc 12.5m12m 250m2 - 124 triệu/m2 - - - 31 tỷ - -
(14)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3555-2389 La Casta H-TT1 Tây - Nam 5m10m 87.5m2 - 148.57 triệu/m2 - - - 13 tỷ - -
#H3556-2390 La Casta H-TT2 Đông - Bắc 5m10m 72.5m2 - 158.62 triệu/m2 - - - 11.5 tỷ - -
#H3557-2391 La Casta Đông - Bắc 5m10m 72.5m2 - 158.62 triệu/m2 - - - 11.5 tỷ - -
#H3843-2608 La Casta Đông - Bắc 5m10m 72.5m2 - 155.86 triệu/m2 - - - 11.3 tỷ - -
#H3905-2670 La Casta Tây - Nam 5m10m 79m2 - 145.57 triệu/m2 - - - 11.5 tỷ - -
#H1592-1368 La Casta H-TT5 Đông - Nam 5m27m 71.65m2 - 138.12 triệu/m2 - 1.298 tỷ - 9.896 tỷ - -
#H3595-216 LK08 Tây - Bắc 4m12m 90m2 - 116.67 triệu/m2 - - - 10.5 tỷ - -
#H3592-213 TT12 Bắc 4m12m 90m2 - 111.11 triệu/m2 - - - 10 tỷ - -
#H3596-217 TT28 Đông - Nam 4.5m12m 90m2 - 116.67 triệu/m2 - - - 10.5 tỷ - -
#H3350-100 TT3 Bắc 4.5m12m 90m2 - 111.11 triệu/m2 - - - 10 tỷ - -
#H3594-215 TT33 Bắc 5m24m 82.29m2 - 137.32 triệu/m2 - - - 11.3 tỷ - -
#H3553-197 TT5C Tây - Bắc 24.47m19.5m 135.5m2 - 191.88 triệu/m2 - - - 26 tỷ - -
#H3593-214 Tây - Bắc 24.47m19.5m 135.5m2 - 191.88 triệu/m2 - - - 26 tỷ - -
#H3591-212 V5A Đông - Nam 7m37m 126m2 - 206.35 triệu/m2 - - - 26 tỷ - -
LA CASTA (2)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H1946-1711 La Casta H-TT2 Đông - Bắc 28m10m 97.88m2 - 204.33 triệu/m2 - - - 20 tỷ - -
#H3735-2500 La Casta HTT2 Đông - Bắc 5m11m 72.5m2 - 158.62 triệu/m2 - - - 11.5 tỷ - -
Liền kề Văn Phú (10)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3624-238 LKCVP LK13 Đông - Bắc 4m12m 90m2 - 144.44 triệu/m2 - - - 13 tỷ - -
#H3623-2418 LKCVP Đông - Bắc 4.5m12m 90m2 - 144.44 triệu/m2 - - - 13 tỷ - -
#H1294-1105 LKCVP LK9 Đông - Nam 4.5m16.5m 90m2 - 66.67 triệu/m2 - - - 6 tỷ - -
#H3741-2506 LKCVP TT1 Tây - Nam 4.5m24m 90m2 - 128.89 triệu/m2 - - - 11.6 tỷ - -
#H3544-2381 LKCVP TT12 Bắc 4.5m12m 90m2 - 116.67 triệu/m2 - - - 10.5 tỷ - -
#H3432-2300 LKCVP TT13 Đông - Bắc 5m22m 90m2 - 222.22 triệu/m2 - - - 20 tỷ - -
#H3597-2412 LKCVP TT28 Đông - Nam 4.5m12m 90m2 - 111.11 triệu/m2 - - - 10 tỷ - -
#H1376-1182 LKCVP TT34C Tây - Nam 5.5m24m 62.95m2 - 59.57 triệu/m2 - - - 3.75 tỷ - -
#H3547-2384 LKCVP TT5C Tây - Bắc 24.47m19.5m 135.5m2 - 188.19 triệu/m2 - - - 25.5 tỷ - -
#H3561-2395 LKCVP V5A Đông - Nam 7m37m 126m2 - 210.32 triệu/m2 - - - 26.5 tỷ - -
LKVP (26)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3763-2528 LKVP LK1 Tây - Bắc 21.8m16m 115.15m2 - 251.85 triệu/m2 - - - 29 tỷ - -
#H3837-2602 LKVP LK12 Tây - Bắc 4.5m12m 90m2 - 138.89 triệu/m2 - - - 12.5 tỷ - -
#H3911-2676 LKVP Tây - Bắc 4.5m12m 90m2 - 138.89 triệu/m2 - - - 12.5 tỷ - -
#H3910-2675 LKVP LK14B Đông - Bắc 18.33m12m 99.46m2 - 186 triệu/m2 - - - 18.5 tỷ - -
#H3914-2679 LKVP LK20B Đông - Nam 4.5m19.5m 90.18m2 - 177.42 triệu/m2 - - - 16 tỷ - -
#H3840-2605 LKVP LK27 Tây - Nam 4.5m12m 90m2 - 127.78 triệu/m2 - - - 11.5 tỷ - -
#H3937-2702 LKVP Đông - Bắc 4.5m19.5m 90m2 - 163.33 triệu/m2 - - - 14.7 tỷ - -
#H3703-2468 LKVP TT1 Tây - Nam 4.5m24m 90m2 - 130 triệu/m2 - - - 11.7 tỷ - -
#H3838-2603 LKVP Tây - Nam 4.5m24m 90m2 - 123.33 triệu/m2 - - - 11.1 tỷ - -
#H3936-2701 LKVP Tây - Nam 4.5m24m 90m2 - 142.22 triệu/m2 - - - 12.8 tỷ - -
#H3935-2700 LKVP Tây - Nam 4.5m24m 90m2 - 142.22 triệu/m2 - - - 12.8 tỷ - -
#H3942-2707 LKVP TT10 Đông - Nam 4.5m12m 90m2 - 113.33 triệu/m2 - - - 10.2 tỷ - -
#H3904-2669 LKVP TT19 Tây - Bắc 4.5m27m 90m2 - 200 triệu/m2 - - - 18 tỷ - -
#H3903-2668 LKVP Tây - Bắc 4.5m27m 90m2 - 200 triệu/m2 - - - 18 tỷ - -
#H3534-2371 LKVP TT21 Nam 4.5m12m 90m2 - 122.22 triệu/m2 - - - 11 tỷ - -
#H3535-2372 LKVP Nam 4.5m12m 180m2 - 133.33 triệu/m2 - - - 24 tỷ - -
#H3829-2594 LKVP Nam 4.5m12m 90m2 - 120 triệu/m2 - - - 10.8 tỷ - -
#H3790-2555 LKVP TT24 Đông - Bắc 22.09m12m 102.61m2 - 138.39 triệu/m2 - - - 14.2 tỷ - -
#H3941-2706 LKVP TT28 Tây - Nam 24.06m12m 120.89m2 - 115.81 triệu/m2 - - - 14 tỷ - -
#H3755-2520 LKVP TT3 Nam 4.5m24m 90m2 - 150 triệu/m2 - - - 13.5 tỷ - -
#H3938-2703 LKVP Nam 4.5m24m 90m2 - 144.44 triệu/m2 - - - 13 tỷ - -
#H3836-2601 LKVP TT38 Đông - Bắc 4.5m12m 76.52m2 - 121.54 triệu/m2 - - - 9.3 tỷ - -
#H3943-2708 LKVP TT6 Tây - Nam 4.5m12m 90m2 - 116.67 triệu/m2 - - - 10.5 tỷ - -
#H3839-2604 LKVP Đông - Bắc 4.5m12m 90m2 - 136.67 triệu/m2 - - - 12.3 tỷ - -
#H3902-2667 LKVP TT9 Đông - Bắc 4.5m42m 91.3m2 - 175.25 triệu/m2 - - - 16 tỷ - -
#H3940-2705 LKVP Tây - Nam 4.75m16.5m 93.82m2 - 138.56 triệu/m2 - - - 13 tỷ - -
Liền kề V5 V6 (2)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3913-2678 V5 V6 V5A Tây - Nam 7m42m 126m2 - 285.71 triệu/m2 - - - 36 tỷ - -
#H1506-1283 V5 V6 V6B 7m42m 126m2 - 142.86 triệu/m2 - - - 18 tỷ - -
A (1)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3906-2671 A 15 - 20 Đông - Bắc Tây - Nam 114m2 - 42.65 triệu/m2 - - 4.862 tỷ - -
K2 (1)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3566-2399 K2 15 - 20 Tây - Nam Đông - Bắc 68m2 - 36.76 triệu/m2 - - 2.5 tỷ - -
K3 (1)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3565-2398 K3 10 - 15 05 Đông - Nam Tây - Bắc 83m2 - 39.16 triệu/m2 - - 3.25 tỷ - -
Văn Phú Victoria V1 (1)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H1549-1325 V1 20 - 25 Đông - Nam Tây - Bắc 97m2 - 18.56 triệu/m2 - - 1.8 tỷ - -
Văn Phú Victoria V2 (1)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3366-2291 V2 25 - 30 03 Đông - Nam Tây - Bắc 91.6m2 - 26.2 triệu/m2 - - 2.4 tỷ - -
Biệt thự Văn Phú (2)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiền Diện tích Giá thuê Chu kỳ thanh toán Đặt cọc
#H1851-1617 BTVP BT4 Đông - Bắc 10m 200m2 25 triệu/tháng 3 tháng/lần 25 triệu
#H1602-1378 BTVP BT9 Bắc 30m 271m2 16 triệu/tháng 6 tháng/lần 10 triệu
(2)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiền Diện tích Giá thuê Chu kỳ thanh toán Đặt cọc
#H1671-1443 H-TT2 Tây - Nam 5m 72.5m2 15 triệu/tháng 6 tháng/lần 15 triệu
#H2207-1885 H-TT5 Đông - Nam 29m 128.6m2 35 triệu/tháng 6 tháng/lần 35 triệu
Liền kề Văn Phú (31)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiền Diện tích Giá thuê Chu kỳ thanh toán Đặt cọc
#H1463-1251 LKCVP LK1 Tây - Bắc 4.5m 86.2m2 16 triệu/tháng 3 tháng/lần 16 triệu
#H2804-2105 LKCVP LK10 Tây - Bắc 4.5m 90m2 20 triệu/tháng 6 tháng/lần 20 triệu
#H463-462 LKCVP Tây - Bắc 4.5m 90m2 6 triệu/tháng 6 tháng/lần 1 triệu
#H612-608 LKCVP LK11 Tây - Bắc 4.5m 90m2 10 triệu/tháng 6 tháng/lần 10 triệu
#H1274-1087 LKCVP Đông - Bắc 19.1m 104m2 22 triệu/tháng 3 tháng/lần 22 triệu
#H1299-1110 LKCVP LK12 Đông - Bắc 5m 64.74m2 12 triệu/tháng 6 tháng/lần 12 triệu
#H956-838 LKCVP LK14A Tây - Nam 4.5m 90m2 6.5 triệu/tháng 6 tháng/lần 6.5 triệu
#H1786-1553 LKCVP LK15 0m 67.5m2 13 triệu/tháng 6 tháng/lần 13 triệu
#H233-233 LKCVP LK20C Tây - Bắc 4.5m 87.6m2 15 triệu/tháng 6 tháng/lần 15 triệu
#H514-513 LKCVP LK26 Đông - Bắc 25.2m 130.19m2 15 triệu/tháng 6 tháng/lần 15 triệu
#H614-610 LKCVP LK3 Tây - Bắc 4.5m 76.5m2 5 triệu/tháng 3 tháng/lần 5 triệu
#H1499-1277 LKCVP LK9 Tây - Bắc 4.5m 90m2 5.5 triệu/tháng 6 tháng/lần 5.5 triệu
#H1221-1042 LKCVP TT02 Tây - Nam 4.5m 90m2 5 triệu/tháng 6 tháng/lần 5 triệu
#H531-530 LKCVP TT11 Đông - Bắc 4.5m 90m2 7 triệu/tháng 3 tháng/lần 7 triệu
#H1486-1267 LKCVP TT16 Đông 5m 80.96m2 13 triệu/tháng 6 tháng/lần 13 triệu
#H1072-38 LKCVP TT2 Nam 4.5m 87.32m2 6 triệu/tháng 12 tháng/lần 6 triệu
#H1628-1401 LKCVP Nam 4.5m 90m2 6.5 triệu/tháng 6 tháng/lần 6.5 triệu
#H585-584 LKCVP TT20 Tây - Nam 4.5m 100m2 20 triệu/tháng 6 tháng/lần 8 triệu
#H586-585 LKCVP TT26 Tây - Bắc 23m 106.17m2 6 triệu/tháng 6 tháng/lần 6 triệu
#H1583-1359 LKCVP TT3 Bắc 4.5m 90m2 14 triệu/tháng 6 tháng/lần 14 triệu
#H1403-1205 LKCVP TT31 Bắc 6m 69.75m2 6 triệu/tháng 6 tháng/lần 6 triệu
#H1485-1266 LKCVP TT4 0m 170m2 10 triệu/tháng 3 tháng/lần 10 triệu
#H535-534 LKCVP TT5C Tây - Nam 4.5m 90m2 5 triệu/tháng 3 tháng/lần 5 triệu
#H1222-1043 LKCVP TT6 Đông - Nam 4.5m 69.75m2 5 triệu/tháng 6 tháng/lần 5 triệu
#H1627-1400 LKCVP TT7 Tây - Bắc 4.5m 82.5m2 25 triệu/tháng 6 tháng/lần 25 triệu
#H1621-1394 LKCVP Tây - Nam 4.5m 90m2 18 triệu/tháng 6 tháng/lần 18 triệu
#H583-582 LKCVP Tây - Nam 4.5m 90m2 15 triệu/tháng 6 tháng/lần 15 triệu
#H914-805 LKCVP TT8 Tây - Bắc 4.5m 90m2 4 triệu/tháng 6 tháng/lần 4 triệu
#H590-589 LKCVP TT9 Tây - Nam 4.5m 90m2 8 triệu/tháng 6 tháng/lần 8 triệu
#H1753-1520 LKCVP Tây - Nam 5m 97.2m2 15 triệu/tháng 6 tháng/lần 15 triệu
#H1979-1744 LKCVP Tây - Nam 4.5m 90.06m2 6.5 triệu/tháng 6 tháng/lần 6.5 triệu
LKVP (1)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiền Diện tích Giá thuê Chu kỳ thanh toán Đặt cọc
#H3800-2565 LKVP TT4 Đông - Nam 4.5m 90m2 30 triệu/tháng 3 tháng/lần 90 triệu
Liền kề V5 V6 (2)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiền Diện tích Giá thuê Chu kỳ thanh toán Đặt cọc
#H1017-883 V5 V6 V5A Nam 7m 126m2 15 triệu/tháng 6 tháng/lần 15 triệu
#H2565-1974 V5 V6 V6B Đông - Bắc 7m 126m2 75 triệu/tháng 6 tháng/lần 75 triệu
V6A (1)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiền Diện tích Giá thuê Chu kỳ thanh toán Đặt cọc
#H2566-1975 V6A V6A Tây - Nam 7m 89.45m2 30 triệu/tháng 6 tháng/lần 30 triệu
K1 (1)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Giá thuê Chu kỳ thanh toán Đặt cọc
#H1775-1542 K1 6 - 10 10 Tây - Nam Đông - Bắc 68m2 6 triệu/tháng 6 tháng/lần 12 triệu
Văn Phú Victoria V1 (2)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Giá thuê Chu kỳ thanh toán Đặt cọc
#H1326-1136 V1 15 - 20 Tây - Bắc Đông - Nam 118m2 7 triệu/tháng 6 tháng/lần 7 triệu
#H1359-1168 V1 6 - 10 02 Tây - Bắc Đông - Nam 116m2 7 triệu/tháng 3 tháng/lần 7 triệu
Văn Phú Victoria V2 (2)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Giá thuê Chu kỳ thanh toán Đặt cọc
#H3180-2250 V2 30 - 35 05 Đông - Nam Tây - Bắc 121m2 8 triệu/tháng 3 tháng/lần 8 triệu
#H517-516 V2 6 - 10 07 Đông - Nam Tây - Bắc 120m2 7 triệu/tháng 6 tháng/lần 7 triệu
Văn Phú Victoria V3 (1)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Giá thuê Chu kỳ thanh toán Đặt cọc
#H1331-1141 V3 35 - 40 Tây - Bắc Đông - Nam 69m2 6 triệu/tháng 6 tháng/lần 6 triệu
(1)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiền Diện tích Giá thuê Chu kỳ thanh toán Đặt cọc
#H1937-1702 Đông - Nam 3.5m 51m2 23 triệu/tháng 6 tháng/lần 23 triệu